Razydonia FCI.

Domowa hodowla ras Polski Owczarek Podhalański oraz Polski Owczarek Nizinny

Home kennel of Tatra Shepherd Dog and Polish Lowland Sheepdog 

Razydonia - kilka słów o naszej historii

Witamy na stronie naszej domowej hodowli "Razydonia" zlokalizowanej w Wielkopolsce i zarejestrowanej w Związku Kynologicznym w Polsce (oddział w Poznaniu). ZKwP należy do Międzynarodowej Organizacji Kynologicznej F.C.I., założonej w 1911 roku  i zrzeszającej 90 krajów z 5 kontynentów.

Psy towarzyszyły nam od dziecka, ale nasza przygoda z psami rasowymi zaczęła się w 2000 roku od zakupu Polskiego Owczarka Nizinnego "RATAFIA" z Gangu Długich (hodowla Pani Barbary Larskiej), a następnie psa "ŻYWIOŁ GÓRAL" z hodowli Banciarnia (hodowla Pani Barbary Rayskiej-Świst). Oba psy były świetnymi towarzyszami i ukochanymi członkami naszej rodziny, mieliśmy z nimi nawet wiele sukcesów wystawowych. Jednak dopiero po wielu latach zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie hodowli psów. 

Razydonia to domowa hodowla ras: Polski Owczarek Podhalański oraz Polski Owczarek Nizinny. Zwracamy uwagę na utrzymanie zdrowych psów, w silnym, tradycyjnym typie oraz stabilnym charakterze.

Te rasy to miłość naszego życia, skupiamy się na utrzymaniu i hodowli tych dwóch ras, nasze logo jest wyrazem naszych dążeń. 

W celu utrzymania naszych psów w dobrej kondycji psychofizycznej, bierzemy udział z nimi w różnych aktywnościach jak np. szkolenie z posłuszeństwa, agility, Nose Work. Dbając o prawidłową socjalizację naszych psów z ludźmi i zwierzętami nie zapominamy o dobrym zdrowiu - podstawą żywienia jest naturalna, surowa karma (BARF). 

Nasze psy mają pełny, wolny dostęp do domu i ogrodu, jednak większość z nich śpi w domu.

Zapraszamy na nasz kanał  YouTube oraz do polubienia nas na Facebook'u.

Razydonia - a few lines about our history

Welcome to the web page of our home kennel "Razydonia" located in Wielkopolska region and registered at the Polish Kennel Club (Poznań branch). PKC is a member of the International Canine Federation (FCI), established in 1911 and associated with 90 countries from 5 continents.

Dogs have accompanied us since we were kids, but our adventure with pure-breed dogs started in the year 2000 with a female Polish Lowland Sheepdog (PON) "RATAFIA" z Gangu Długich (Ms Barbara Larska's kennel) and a year later a male "ŻYWIOŁ GÓRAL" z Banciarni (Ms Barbara Rayska-Świst's kennel). Both dogs were great companions and beloved members of our family; we also had fairly impressive successes at dog shows. However, it took us a few more years to decide on breeding dogs.

Razydonia is a home kennel of two breeds: Polski Owczarek Podhalański (Polish Tatra Shepherd Dog) and Polski Owczarek Nizinny (Polish Lowland Sheepdog). We pay attention to raising healthy dogs developing strong, traditional type with stable personality traits.

These two breeds are the love of our life, we are focusing to keep and breed only these breeds, our logo is our motto.

To keep our dogs in good psychophysical condition, we take part in various activities with them (such as training in obedience, dog agility and Nose Work). While caring for the proper socialization of our dogs with people and animals, we do not forget about good health - the basis of nutrition in our kennel is the natural raw food diet (BARF). 

Our dogs are allowed inside the house as well as the garden, and they mostly sleep in the house

Please visit also our channel at YouTube and Facebook.

Kennel Razydonia FCI

e-mail: razydonia@gmail.com

GSM: +48050909020995 (English), +48078400420603