UCIESZKA

UCIESZKA to młoda suczka o mocnym, dominującym  charakterze. Jest mocno związana z naszą rodziną i bardzo chętnie współpracuje przy różnego rodzaju treningach. 

UCIESZKA

UCIESZKA is a young female, of strong dominant character. She is very much tightened to our family and is very eager to cooperate during different activities. 

Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych, Poznań 18 listopada 2018

Tytuły: "Młodzieżowy Zwycięzca Polski, Poznań 2018" oraz "Zwycięzca Młodzieży"

Sędzia: Pan Janusz Opara

IDS Poznań 18 November 2018

Titles: "Poland Junior Winner, Poznań 2018" & "Junior Winner"

Judge: Mr Janusz Opara

Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych, Poznań 17 listopada 2018

Nominacja na CRUFTS 2019

Tytuły: "Najlepszy Junior", "Zwycięzca Młodzieży"

Sędzia: Pan Waldemar Mrowiec

IDS Poznań 17 November 2018

Qualification for CRUFTS 2019

Titles: "Youth Winner", "Best Junior" 

Judge: Mr Waldemar Mrowiec

Niektóre z osiągnięć wystawowych UCIESZKI

  • Młodzieżowy Champion Polski 2018
  • Młodzieżowy Zwycięzca Polski Poznań 2018
  • Najlepsze Szczenię w Rasie, ZWYCIĘZCA BENELUX 2018 (Światowa Wystawa Psów w Amsterdamie)

Some of UCIESZKA's achievements

  • Polish Junior Champion 2018
  • Poland Junior Winner Poznan 2018
  • Best Puppy of the Breed, BENELUX WINNER 2018 (World Dog Show Amsterdam)

Kennel Razydonia FCI

e-mail: razydonia@gmail.com

GSM: +48050909020995 (English)