UŁAN Via Rivendall

 

Champion Polski, Młodzieżowy Champion Polski, Młodzieżowy Zwycięzca Polski Poznań 2018

Polish Champion, Polish Junior Champion, Poland Junior Winner Poznań 2018

UŁAN to młody samiec o bardzo wesołym i przyjaznym usposobieniu, o mocnej budowie i kości. Jest bardzo skoczny i bardzo lubi pracę węchową. 

UŁAN is a young male of a joyful and very positive outlook. He is a dog of strong built and bones. He is a very bouncy and likes nose work. 

Międzynarodowa Wystawa Psów, Kielce, 24 listopad 2019

  • Ocena doskonała i 1 miejsce (klasa otwarta),
  • CWC - wniosek na Championa Polski.

Sędzina: Pani Gabriela Ridarcikova (SK)

International Dog Show, Kielce, 24 November 2019

  • Grade Excellent and first place (Open Class),
  • CAC - request for Polish Champion.

Judge: Ms. Gabriela Ridarcikova (SK)

Krajowa Wystawa Psów, Bydgoszcz 17 luty 2019 

1 miejsce w klasie młodzieży, medal złoty,

Tytuły: Zwycięzca Młodzieży i Najlepszy Junior.
Sędzina: Pani Barbara Larska

National Dog Show Bydgoszcz, 17th February 2019

1st place at Junior Class, Gold medal

Titles: Junior Winner and Best Junior.
Judge: Mrs. Barbara Larska

XXIII Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych Katowice, 10 luty 2019

Tytuły: "Zwycięzca Młodzieży"

Sędzia: Pan Roger Vanhoenacker (Belgia)

International Dog Show, Katowice, 10th February 2019

Title: "Youth Winner"

Judge: Mr. Roger Vanhoenacker (Belgium)

Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych, Poznań 18 listopada 2018

Tytuły: "Młodzieżowy Zwycięzca Polski, Poznań 2018", "Najlepszy Junior"

Sędzia: Pan Janusz Opara

International Dog Show, Poznań 17 November 2018

Titles: "Poland Junior Winner, Poznań 2018",  "Best Junior" 

Judge: Mr. Janusz Opara

UŁAN w wieku 8 tygodni

UŁAN at age 8 weeks 

Champion Polski i Młodzieżowy Champion Polski

Polish Champion and Polish Junior Champion

Kennel Razydonia FCI

e-mail: razydonia@gmail.com

GSM: +148050919020995