EVITA - wybrane wystawy / some of dog shows

 Klubowa Festiwalowa Wystawa Polskich Owczarków Podhalańskich, Zakopane 19.08.2018

klasa Otwarta, ocena Doskonała, miejsce 2/6, 

Sędzia: Pan Andrzej Tarnowski

Club Festival Dog Show of Polish Tatra Shepherd Dog 

Zakopane 19.08.2018

Class Open, grade Excellent, place 2/6

Judge: Mr Andrzej Tarnowski

Światowa Wystawa Psów,Amsterdam 9.08.2018. Zwycięzca Beneluxu

Tytuł "Benelux Winner 2018" dla EVITY.

klasa Otwarta, miejsce 1, ocena Doskonała,  czwarty wniosek na Międzynarodowego Championa Piękności, rezerwowy wniosek na Championa Holandii 

World Dog Show, Amsterdam 9.08.2018, BENELUX WINNER

Title "Benelux Winner 2018" for EVITA

Open Class, 1st place, grade Excellent, a fourth request for CACIB, res CAC,

Krajowa Wystawa Psów Rasowych 1, 2, 3, 9 i 10. Grupy FCI
Ustka (O/Słupsk), 26-05-2018

 

Ocena doskonała i 1 miejsce (klasa otwarta), wniosek na Championa Polski.
Sędzina: Pani Barbara Larska

National Dog Show of FCI groups 1, 2, 3, 9 i 10.
Ustka (Słupsk), 26-05-2018

Grade Excellent and first place (Open Class), request for Polish Champion.
Judge: Mrs Barbara Larska 

Międzynarodowa Wystawa Psów w Dortmundzie, 12.05.2018

Ocena doskonała i 1 miejsce w klasie pośredniej, najlepsza dorosła suka w rasie, szósty już wniosek na Championa Niemiec VDH, trzeci wniosek na Międzynarodowego Championa (CACIB).

Sędzina: Pani Hassi Assenmacher-Feyel.

International Dog Show in Dortmund, 12.05.2018

Grade Excelllent and the best adult female, sixth request for  German Champion VDH, third request for CACIB.

Judge: Ms Hassi Assenmacher-Feyel

Międzynarodowa Wystawa Psów w Chemnitz, 8.04.2018

Tytuł "Najlepsza w Rasie" (BOB), drugi wniosek na międzynarodowego championa piękności (CACIB), trzeci wniosek na Championa Niemiec VDH.
Sędzina: Pani Iwona Frank (Niemcy). 
Opis Sędziny: "suka o mocnej budowie, mocny kościec, ładna sucza głowa, czarna pigmentacja, ładna szyja, linia grzbietu z szeroko zaznaczonym kłębem, typowo opadający zad, dobrze ustawione kończyny przednie i tylne, typowa szata (trochę falowana), bardzo miłe usposobienie."

International Dog Show Chemnitz, 8.04.2018

Title "Best of Breed", second request for CACIB, third request for German Champion VDH.

Judge: Mrs Iwona Frank (DE). 
Judge report: "well-built female, strong skeletal, pretty female head, black pigmentation, nice neck, topline with widely marked withers,  typically descending rump, well set limbs front and rear, typical fur (a bit wavy), very nice psyche".

Międzynarodowa Wystawa Psów w Zielonej Górze, 4.03.2018

EVITA zdobyła 2 miejsce na 4 suki w klasie pośredniej. Ocena doskonała.

Sędzia: Pan Iuza Beradze (Czechy).

 

International Dog Show in Zielona Góra, 4.03.2018

EVITA won second place in four dogs, in Medium Class. Grade: Excelent

Judge: Mr Iuza Beradze (Czech)

Międzynarodowa Wystawa Psów w Kassel, 10.12.2017

Pierwszy raz na międzynarodowej wystawie psów w Niemczech, w klasie pośredniej, i pierwszy wniosek na międzynarodowego championa piękności (CACIB), tytuł "Najlepsza w rasie" (BOB) i drugi wniosek na Championa Niemiec VDH. Ocena: Doskonała.

Sędzia: Pan Mr Rolf Blessing (Niemcy).

International Dog Show in Kassel, 10.12.2017

First time at an international dog show in Germany (Medium Class) and first request for international champion of beauty (CACIB), title "Best of Breed" (BOB) and second request for German Champion VDH. Grade: Excellent.

Judge: Mr Rolf Blessing (DE)

Krajowa Wystawa Psów w Kassel, 9.12.2017

Pierwsza wystawa w Niemczech w klasie pośredniej i pierwszy wniosek na Championa Niemiec VDH, tytuł "Najlepsza w Rasie" (BOB). Ocena doskonała.

Sędzia: Pan Claus-Peter Fricke (Niemcy)

National Dog Show in Kassel, 9.12.2017

First dog show in Germany in Medium Class and first request for German Champion VDH, title "Best of Breed" (BOB). Grade: Excellent.

Judge: Mr Claus-Peter Fricke (DE)

Międzynarodowa Wystawa Psów w Poznaniu, 21.10.2017

Pierwsze miejsce (klasa młodziezy). EVITA uzyskała tytuł "Najlepszy Pies Płci Przeciwnej" (BOS) oraz po raz trzeci w 2017 "Najlepszy Pies w Młodziezy" z oceną Doskonałą. 

Sędzia: Pan Hans-Erhard Grüttner (Niemcy)

International Dog Show in Poznań, 21.10.2017

First place (Youth Class). EVITA got a title "Best of Opposite Sex" (BOS) and a third time in 2017 "Junior Winner" with grade: Excellent.

Judge: Mr Hans-Erhard Grüttner (DE)

Jesienna Krajowa Wystawa Psów w Jeleniej Górze, 15.10.2017

EVITA - ocena doskonała, Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior, Najlepszy pies płci przeciwnej (BOS).

Sędzia: Pan Andrzej Tarnowski

Autumn National Dog Show in Jelenia Góra, 15.10. 2017

EVITA - grade Excellent, Youth Winner, Best Junior, Best of Opposite Sex (BOS).

Judge: Mr Andrzej Tarnowski

Krajowa Wystawa Psów w Rostocku 2.09.2017

Pierwsza zagraniczna wystawa EVITY i jej pierwszy wniosek na Młodzieżowego Championa Niemiec VDH. Ocena doskonała.

Sędzina: Pani Iwona Frank (Niemcy)

National Dog Show in Rostock, 2.09.2017

EVITA first time at a German Dog Show and her first request for "Junior German Champion VDH". Grade: Excellent.

Judge: Ms. Iwona Frank (DE)

Krajowa Wystawa Psów, Golub-Dobrzyń (Toruń), 15.08.2017

Druga wystawa EVITY; ocena: doskonała i pierwsze miejsce (klasa Młodzieży). Również pierwszy tytuł "Zwyciezca Młodzieży" i "Najlepszy Junior".

Sędzina: Pani Iwona Giczela 

Zapraszamy na  YouTube: EVITA at Golub-Dobrzyn

 

National Dog Show at Golub-Dobrzyń (Toruń, Poland), 15.08.2017

Second dog show of EVITA; grade: Excellent and First place (Youth Class). Also her first title "Youth Winner" and "Best Junior".

Judge:  Ms. Iwona Giczela (PL)

See us also at YouTube: EVITA at Golub-Dobrzyn

 

Kennel Razydonia FCI

e-mail: razydonia@gmail.com

GSM: +48050909020995 (English)