Nasze PONy

W naszym domu mieszkają cztery psy rasy Polski Owczarek Nizinny, dwa samce i dwie suczki:

 • KASZUBKA Via Rivendall
 • UCIESZKA Via Rivendall
 • UŁAN Via Rivendall
 • ZYDEL GÓRAL z Banciarni

Wszystkie nasze PON'y mają krótkie lub szczątkowe ogony.

Our PONs

In our home four dogs of Polish Lowland Sheepdog live with us:, two males and two females:

 • KASZUBKA Via Rivendall
 • UCIESZKA Via Rivendal
 • UŁAN Via Rivendall
 • ZYDEL GÓRAL z Banciarni

All of our PON's have short or vestigial tails.

UŁAN Via Rivendall

Reproduktor. Champion Polski oraz Młodzieżowy Champion Polski.

 • Ojciec: EKLER Via RIvendall, matka: JAGNA Via RIvendall
 • Urodzony 06.02.2018

UŁAN Via Rivendall

Polish Champion and Polish Junior Champion. 

 • Father: EKLER Via RIvendall, mother: JAGNA Via RIvendall
 • Born: 06.02.2018

UCIESZKA Via Rivendall

Champion Polski, Młodzieżowy Champion Polski i Niemiec

 • Ojciec: EKLER Via RIvendall, matka: JAGNA Via RIvendall
 • Urodzona 06.02.2018

UCIESZKA Via Rivendall

Polish Champion, Polish & German (VDH) Junior Champion 

 • Father: EKLER Via RIvendall, mother: JAGNA Via RIvendall
 • Born: 06.02.2018

KASZUBKA Via Rivendall

KASZUBKA to wulkan energii, nie zraża się przeciwnościami, jednocześnie bardzo dobrze współpracuje z nami podczas zabaw i pracy.

 • Ojciec: NASZKO Via RIvendall, matka: PASTERKA Via RIvendall
 • Urodzona 28.07.2019
 • Rodowód PKR.I-92964 K
 • Waga 22 kg
 • Wzrost 49 cm
 • Wolna od dysplazji stawów biodrowych HD/A
 • Profil genetyczny

KASZUBKA Via Rivendall

KASZUBKA is full of energy, is never put off by adversities. She cooperates very well during different games and tasks.

 • Father: NASZKO Via RIvendall, mother: PASTERKA Via RIvendall
 • Born 28.07.2019
 • Pedigree PKR.I-92964 K
 • Weight 22 kg
 • Hight 49 cm
 • Free from hips dysplasia HD/A
 • Genotype profile

ZYDEL GÓRAL z Banciarni

Aportowanie patyków i piłeczek to jego specjalność. Pies o niespożytej energii, po 2 godzinach spaceru ma siłę na zabawę. To bardzo uczuciowy, wrażliwy pies, emocjonalnie związany z EVITĄ - naszą Podhalanką. 

ZYDEL rządził wśród naszych psów, ale został zdetronizowany, kiedy tylko EVITA (nasza Podhalanka) osiągnęła wiek 2 lat. 

ZYDEL urodził się w grudniu 2014 roku.

ZYDEL GÓRAL z Banciarni

Fetching sticks and balls is his specialty. A dog of  inexhaustible energy, after 2 houres of walk he still has the strengh to play. ZYDEL is a very sensitive dog, emotionally attached to EVITA - our female Tatra Shepherd Dog.

ZYDEL was a leader in our dog pack hierarchy, but he was dethroned, when EVITA (our Tatra Dog) achieved age of 2 years. 

ZYDEL was born in December 2014.

Kennel Razydonia FCI

e-mail: razydonia@gmail.com

GSM: +148050919020995