Polski Owczarek Podhalański

Polski Owczarek Podhalański jest polską rasą pochodzącą z regionu Podhale w Tatrach. Rasa była pierwotnie wykorzystywana do ochrony owiec przed drapieżnikami takimi jak wilki, czy niedźwiedzie.

Owczarek Podhalański to pies o wzroście między 60-70 cm i wadze pomiędzy 40-70 kg, samce są zwykle większe niż suki. To psy cieszące się bardzo dobrym zdrowiem i cały czas wolne od wielu chorób genetycznych.

Podhalańczyki są bardzo terytorialne, lojalne oraz opiekuńcze wobec właścicieli, i dlatego są bardzo dobrymi stróżami. Ponieważ były chowane, aby być czujnym stróżem i nie atakować jeśli nie jest to ablosutnie niezbędne, Podhalan nie zaatakuje obcego lub innego zwierzęcia, jeśli nie został wyraźnie sprowokowany. Ochraniając owce od setel lat, wyrobiły w sobie dużo inteligencji, spokoju i niezależności.

To psy o średniej aktywności ruchowej, lubią długie spacery, ale nie nadają się jako towarzysz długich wycieczek rowerowych. Zbyt dużo wysiłku fizycznego, szczególnie u młodych zwierząt może doprowadzić do dysplazji stawów.

Polish Tatra Shepherd Dog

Tatra Shepherd Dog or Polish Mountain Sheepdog is a Polish breed from the Podhale region in the Tatras. The dog goes by the Polish name "Polski Owczarek Podhalański". The breed was originally used to protect sheep from predators like wolves or bears.

Tatra Shepherd Dog is a big dog with a height between 60-70 cm and a weight between 40-70 kg. Males are usually bigger than females. They are dogs that enjoy very good health and are free from many genetic diseases. 

Tatra Dogs are very territorial, loyal and caring for their ownersand therefore they are very good guardians.  Since they were trained to carefully guard or protect and not attack until it was absolutely necessary when predators were around sheep, the Tatra Shepherd Dog will not attack a stranger or other animals unless clearly provoked. Protecting sheep for hundreds of years, they have become very intelligent, calm and independent.

They are not very active, frequent or even long walks are recommended. They are not a good mate for long bike trips. Too much exercise can lead to dysplasia of the joints, especially in young dogs.

Kennel Razydonia FCI

e-mail: razydonia@gmail.com

GSM: +148050919020995