Our PONs

In our home four dogs of Polish Lowland Sheepdog live with us:, two males and two females:

  • KASZUBKA Via Rivendall
  • UCIESZKA Via Rivendal
  • UŁAN Via Rivendall
  • ZYDEL GÓRAL z Banciarni

All of our PON's have short or vestigial tails.

Nasze PONy

W naszym domu mieszkają cztery psy rasy Polski Owczarek Nizinny, dwa samce i dwie suczki:

  • KASZUBKA Via Rivendall
  • UCIESZKA Via Rivendall
  • UŁAN Via Rivendall
  • ZYDEL GÓRAL z Banciarni

Wszystkie nasze PON'y mają krótkie lub szczątkowe ogony.

UCIESZKA Via Rivendall

UCIESZKA is long awaited PON female in our family. She came to us from the kennel Via Rivendall of Mrs. Małgorzata and Mr. Tomasz Wiatroszak. During testing of puppies we liked very much the different features of UCIESZKA: on the one hand  very active with a positive attitude, but also she seems to have promising features as a "show dog". It can already be seen that she will be "really something", a young perigreed dog. She is everywhere  and does not let herself to be dominated other puppies.

She has already got titles of Polish Champion, Polish Junior Champion and German Junior Champion. 

UCIESZKA was born in February 2018.

UCIESZKA Via Rivendall

UCIESZKA to długo oczekiwana  sunia PON'a w naszej rodzinie.  Przyjechała do nas z hodowli Via Rivendall Państwa Małgorzaty i Tomasza Wiatroszaków. Podczas wyboru spodobało nam się wiele cech UCIESZKI: z jednej strony duża ruchliwość i przyjazne nastawienie, ale też dobrze zapowiada się jako pies wystawowy. Już widać, ze niezłe z niej będzie "ziółko", jest wszędobylska, nie daje się zdominować przez inne szczeniaki.

Zdobyła już tytuły: Champion Polski, Młodzieżowy Champion Polski i Niemiec.

UCIESZKA urodziła w lutym 2018 roku.

UŁAN Via Rivendall

UŁAN is (his sister UCIESZKA too) is one of the newest members of our family. We intended to take only one PON - the female UCIESZKA, but when my wife saw UŁAN, the decision was "we take both". UŁAN charmed us with his appearance and calmness. As the only PON from the litter he is all white except his black head and tail. 

UŁAN was born in February 2018.

UŁAN Via Rivendall

UŁAN jest (wraz ze swoją siostrą UCIESZKĄ) najnowszym członkiem naszej rodziny. Zamierzaliśmy wziąć tylko suczkę - UCIESZKĘ, ale jak moja Żona zobaczyła UŁANA to decyzja była "bierzemy  obydwa". W UŁANIE urzekł nas jego wygląd i spokojny charakter. Jak jedyny PON z miotu jest cały biały za wyjątkiem czarnej głowy i ogona. 

UŁAN urodził się w lutym 2018 roku.

ZYDEL z Banciarni

Fetching sticks and balls is his specialty. A dog of  inexhaustible energy, after 2 houres of walk he still has the strengh to play. ZYDEL is a very sensitive dog, emotionally attached to EVITA - our female Tatra Shepherd Dog.

ZYDEL was a leader in our dog pack hierarchy, but he was dethroned, when EVITA (our Tatra Dog) achieved age of 2 years. 

ZYDEL was born in December 2014.

ZYDEL z Banciarni

Aportowanie patyków i piłeczek to jego specjalność. Pies o niespożytej energii, po 2 godzinach spaceru ma siłę na zabawę. To bardzo uczuciowy, wrażliwy pies, emocjonalnie związany z EVITĄ - naszą Podhalanką. 

ZYDEL rządził wśród naszych psów, ale został zdetronizowany, kiedy tylko EVITA (nasza Podhalanka) osiągnęła wiek 2 lat. 

ZYDEL urodził się w grudniu 2014 roku.

KASZUBKA Via Rivendall

KASZUBKA is full of energy, is never put off by adversities. She cooperates very well during different games and tasks.

KASZUBKA was born in July 2019.

KASZUBKA Via Rivendall

KASZUBKA to wulkan energii, nie zraża się przeciwnościami, jednocześnie bardzo dobrze współpracuje z nami podczas zabaw i pracy.

Urodziła się w lipcu 2019.

Kennel Razydonia FCI

e-mail: razydonia@gmail.com

GSM: +148050919020995