EVITA Polanickie Wzgórze

EVITA z hodowli Polanickie Wzgórze (w domu zwana po prostu MARYNĄ) jest suką o świetnym charakterze, pewnego rodzaju dobrym duchem naszego domu. Lubi dużo odpoczywać, ale kiedy jest to niezbędne reaguje natychmiast.

EVITA from a kennel FCI Polanickie Wzgórze (at home simply called MARYNA) has a great character, some kind of good spirit of our home. She likes to rest a lot but when it is necessary she reacts imeddiately.

Silna suka o zrównoważonym charakterze

EVITA jest dobrze zbudowaną suką w górnym limicie wzrostu wg standardu. Była wielokrotnie dobrze oceniana przez różnych sędziów za silną budową, mocną kość, dobry ruch, dobry pigment, świetną szatę oraz piękną głowę, typową dla rasy.

Strong female with a balanced character

She is a well-built female in the upper limit of growth of the breed standardShe has been repeatedly well evaluated by various judges for strong build & bones, good movement, good pigment, a great coat and a beautiful head typical of the breed. 

Dobry strażnik i przyjaciel domu

EVITA jest czujnym stróżem, a także jest bardzo przyjaźnie nastawiona do członków naszej rodziny oraz naszych zwierząt.

A good guard and family friend

EVITA is a watchful guardian, and also very friendly to our family members and our pets.

Zdrowy, silny Owczarek Podhalański

EVITA jest psem w dobrej kondycji - bierze udział w różnych aktywnościach i ćwiczeniach.

Healthy, strong Tatra Dog

EVITA is a dog in a good condition - she takes part in different activities and training.

Dane psa

 • Waga 45 kg
 • Wzrost 66 cm
 • EVITA jest wolna od dysplazji stawów biodrowych i łokciowych. Wyniki prześwietlenia na dysplazję: HD/A, ED 0/0

Dog's data

 • Weight: 45 kg
 • Height: 66 cm
 • EVITA is free of hips and elbows displasion. Results of displasion examination: HD/A, ED 0/0 

Niektóre z osiągnięć wystawowych 

 • Międzynarodowy Champion Piękności 
 • Champion Niemiec 
 • Champion Polski 
 • Młodzieżowy Champion Polski,
 • ZWYCIĘZCA BENELUX 2018 (Światowa Wystawa Psów w Amsterdamie),
 • kilka razy "Najlepszy Pies w Rasie" (BOB)
 • kilka razy "Najlepszy Pies Płci Przeciwnej" (BOS)

Some of achievements

 • International Beauty Champion (C.I.B)
 • German Champion VDH 
 • Polish Champion 
 • Polish Junior Champion 
 • BENELUX WINNER 2018 (World Dog Show Amsterdam)
 • a few times "Best of Breed" (BOB) 
 • a few times "Best Opposite Sex" (BOS) 

Championaty / Championships

Rodowód

Rodzicami EVITY są piękne, silne Owczarki:

 • DRUŻBA Nutrena (HD/A, ED 0/0) duży samiec, wys. 70 cm o wadze 56 kg, zwycięzca wielu wystaw w Polsce (BOB) oraz Narodowy Zwycięzca Czech 2014.

 

 • LUNA DORA Michałowe Ranczo. Młodzieżowy Champion Polski, Młodzieżowy Zwyciężca Polski, Młodzieżowy Zwycięzca Europy, Młodzieżowy Zwycięzca Czech.

Pedigree

EVITA's parents are beautiful, strong shepherd dogs:

 • DRUŻBA Nutrena (HD/A, ED 0/0) large male, height 70 cm and weight 56 kg, winner of many dog shows in Poland (BOB) and National Winner of the Czech Republic 2014. 
 • LUNA DORA Michałowe Ranczo. Polish Junior Champion,  Polish Junior Winner, Europe Junior Winner, the Czech Junior Winner.

Kennel Razydonia FCI

e-mail: razydonia@gmail.com

GSM: +148050919020995